Το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται συχνή προσέλευση καταναλωτών στην υπηρεσία της ΔΕΥΑ Σητείας, προσκομίζοντας αιτήσεις για μείωση λογαριασμών ύδρευσης λόγω αφανούς διαρροής.

Ενημερώνονται οι καταναλωτές ότι, κάθε διαρροή μετά τον μετρητή προς το ακίνητο, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη. Προς αποφυγή έκδοσης αυξημένων λογαριασμών ύδρευσης, παρακολουθείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα τον μετρητή σας για τυχόν διαρροή των εσωτερικών εγκαταστάσεων, έχοντας κλειστές όλες τις βρύσες, πλυντήριο κ.λ.π. Αν γυρίζουν οι δείκτες σημαίνει ότι υπάρχει διαρροή. Ειδοποιείστε τον υδραυλικό σας για άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης, οι λογαριασμοί ύδρευσης θα εκδίδονται πλέον κάθε τρίμηνο (έναντι) και κάθε εξάμηνο (εκκαθαριστικοί). Σε περιπτώσεις που οι έναντι λογαριασμοί απέχουν από την πραγματική κατανάλωση του υδρομετρητή, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των λογαριασμών, προσκομίζοντας την πραγματική ένδειξη του υδρομετρητή άμεσα και πριν τη λήξη τους.

Επιπροσθέτως, αν έχετε προγραμματίσει να απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα να κλείνετε την κεντρικό διακόπτη της παροχής σας.