Κριτήριο της διαδικασίας εξυγίανσης μιας εταιρείας που υπάγεται στην προπτωχευτική διαδικασία του Ν. 4013/2011, είναι να μην παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, υπενθυμίζει με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.

Όπως μάλιστα υπογραμμίζει ο Υπουργός, «καινοτομία των νέων διατάξεων είναι ότι επιτρέπουν την υπαγωγή στην προπτωχευτική διαδικασία και των οφειλετών που βρίσκονται ήδη σε παύση πληρωμών, αφού κρίνεται ότι και για τους οφειλέτες αυτούς η προπτωχευτική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα από την πτώχευση».

Το έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε στην Βουλή προς απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Όπως αναφέρει ο κ. Χαρακόπουλος, η απόφαση της εταιρείας να διακόψει τη δραστηριότητά της έχει οδηγήσει σε απελπισία χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι αγρότες, καθώς είχαν παραδώσει επιταγές χιλιάδων ευρώ ως εγγύηση στην εργολάβο εταιρεία. Ο βουλευτής είχε καλέσει τον υπουργό Δικαιοσύνης να απαντήσει ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που υποχρεούται να παρέχει η Πολιτεία στις περιπτώσεις αντίστοιχων επενδυτικών ναυαγίων.

Στην απάντησή του ο κ. Παπαϊωάννου σημειώνει ότι «σκοπός του Ν. 4013/2011, όσον αφορά την αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου Πτωχευτικού Κώδικα και την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, είναι μεταξύ άλλων η διάσωση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης, η οποία ωστόσο δεν έρχεται σε σύγκρουση, αλλά αντίθετα συμπλέει με τα συμφέροντα των πιστωτών, αφού κατά κανόνα οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν περισσότερο από μια λειτουργούσα επιχείρηση, από ό,τι θα ικανοποιούνταν από την αναγκαστική πώληση των περιουσιακών της στοιχείων».