Εν όψει της έναρξης του Εαρινού Εξαμήνου Κατάρτισης στο ΙΕΚ Χανίων προεγκρίθηκε βάσει προεγγραφών για να λειτουργήσει σε Α' Εξάμηνο η ειδικότητα "Τεχνικός Σχεδίασης & Ανάπτυξης Ιστοσελίδων (Web Designer-Developer)".

Η ειδικότητα αυτή θα λειτουργήσει μόνο στη περίπτωση που βεβαιωθεί η βιωσιμότητά της βάσει του αριθμού των ολοκληρωμένων εγγραφών υποψηφίων καταρτιζομένων.

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτές να υποβάλλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Χανίων από 27-01-2012 (Παρασκευή) μέχρι και την Τρίτη και κατά τις ώρες από 13:00 έως 20:30.

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.

Τ