Σε συμφωνία έχουν καταλήξει το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ό,τι αφορά τους όρους δανειοδότησης των δήμων. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του κ. Ιωάννης Καραβοκύρης, λίγο πριν από τη λήξη του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή (στο οποίο διατυπώθηκαν επανειλημμένως παράπονα για το Ελεγκτικό Συνέδριο), το Ε.Σ. μπλόκαρε τη χορήγηση των δανείων διότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έθετε ως όρο στα δάνεια ότι εάν υπάρξει καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης, τότε είναι απαιτητό στο σύνολό του το οφειλόμενο ποσό του δανείου.

Όπως σημείωσε "σε καμία πολιτισμένη χώρα δεν μπορεί να περάσει ο όρος ότι η καθυστέρηση μιας δόσης καθιστά το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στο σύνολό του. Δεν θα μπορούσα να αποδεχτώ τέτοιο όρο. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε ανάγκη". Τελικά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχώρησε και αποδέχθηκε να βελτιωθούν οι όροι. Πλέον τα δάνεια προς τους δήμους θα χορηγούνται με δυνατότητα καθυστέρησης δυο ετησίων δόσεων και παράταση δυο μηνών.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο σκοπιμότητας, ο κ. Καραβοκύρης εξήγησε ότι "δεν το επιτρέπει ο νομικός μου πολιτισμός. Η δημοκρατική μου συνείδηση δεν επιτρέπει τέτοιες διολισθήσεις". Και συνέχισε: "Συγχρόνως έχω επισημάνει στα όργανα της Πολιτείας και στο Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε πιο σύγχρονες μορφές ελέγχου".

"Θα πρέπει να υιοθετήσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο" εξήγησε ο κ. Καραβοκύρης "σύμφωνα με το οποίο στους ελέγχους συνδυάζεται ο έλεγχος νομιμότητας με την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα μιας δαπάνης. Θα σας φέρω ως παράδειγμα τη λίμνη της Κάρλας. Είχαμε ζητήσει δάνειο για την αποξηράνουμε ώστε να αποκτηθεί γη για καλλιέργεια και μετά ζητήσαμε πάλι χρήματα για να αποκαταστήσουμε την περιβαλλοντική ισορροπία".

Οι καθυστερήσεις είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, που μαστίζει όλη τη δικαιοσύνη της πατρίδας μας, επισήμανε ο κ. Καραβοκύρης και πρόσθεσε ότι στο νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης που είναι σε εξέλιξη "προσπαθούμε να επιτύχουμε ταχύτερους ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης και εισάγουμε το θεσμό της πρότυπης δίκης".

Σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, ο κ. Καραβοκύρης προσφέρθηκε ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο με την ΚΕΔΕ να εκδώσουν και να αποστείλουν σε όλους τους δήμους οδηγό για το πώς γίνονται οι συμβάσεις και για θέματα θεώρησης ενταλμάτων. Μάλιστα πρότεινε να γίνει κοινό συνέδριο Ελεγκτικού Συνεδρίου και ΚΕΔΕ προκειμένου οι αιρετοί να πληροφορηθούν για το νέο σύστημα.