Σε εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως, ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει τις διανοίξεις με δικά του μέσα.

Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιούνται διανοίξεις στην περιοχή του Πανεπιστημίου στον Άγιο Ιωάννη.

Συγκεκριμένα η διάνοιξη πραγματοποιείται γύρω από τον χώρο του Πανεπιστημίου, στην πάροδο της οδού Νεφέλης Ο.Τ. 1953 – Ο.Τ. 1957 – Ο.Τ. 1970.

Το μήκος της διάνοιξης είναι κατά προσέγγιση 300 μέτρα και θα εξυπηρετήσει κυκλοφορικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής αλλά και του Πανεπιστημίου.

Η Διεύθυνση Συντηρήσεως & Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου, κατά τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσει τις διανοίξεις στην Οδό Κλεάνθης στην περιοχή του Μπεντεβή, στην πάροδο Παπαναστασίου και Ανθέων καθώς επίσης θα γίνει και διαμόρφωση Πλατείας Ο.Τ. 350.