Την ανάγκη «έξυπνης» δημοσιονομικής εξυγίνασης που δεν θα βλάπτει την ανάπτυξη μαζί με δραστικές στρατηγικές προώθησης της απασχόλησης υπογραμμίζει το ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών τη Δευτέρα.

Η Σύνοδος καλεί σε ενίσχυση των προγραμμάτων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, την έμφαση σε «πράσινες θέσεις εργασίας», δομικές μεταρρυθμίσεις για αύξηση τις ανταγωνιστικότητας και προκρίνει τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους ως κίνηση που μπορεί να «έχει σημαντική επίδραση» στην αγορά εργασίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν επίσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου για «καθοδήγηση» των κρατών μελών αναφορικά με τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών.

Μεταξύ άλλων, στόχος είναι να ενταθούν σε εθνικό επίπεδο οι προσπάθειες για την ευκολότερη πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας και σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, να ενσωματωθεί η επαγγελματική εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά προγράμματα και να βελτιωθεί η χρήση του Eures.

«H Eυρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες των κρατών μελών με την ενεργοποίηση ειδικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενθαρρύνοντας την κινητικότητα των νέων μέσα στην Ευρώπη και αυξάνοντας τις θέσεις στα προγράμματα ανταλλαγής» ανέφερε το ανακοινωθέν.


in.gr