«Η πιθανότητα να τεθεί υπό επιτροπεία η Ελλάδα θυμίζει μια σκοτεινή εποχή: εκείνη των σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής που εφάρμοζε το ΔΝΤ, το οποίο δεν δίσταζε να θέτει υπό τον έλεγχό του το σύνολο των οικονομικών υποθέσεων στις χώρες, όπου προσέφερε βοήθεια» αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde σε άρθρο της, με τίτλο «Επιτροπεία: μια τιμωρία που γνωρίζουν καλά οι αναπτυσσόμενες χώρες».

Η έννοια της επιτροπείας δεν είναι άγνωστη σε χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, όπως η Αιθιοπία και η Κένυα, σημειώνει η εφημερίδα.

Η ιδέα που προτάθηκε τις προηγούμενες ημέρες, σε μια εξελιγμένη μορφή, από τη Γερμανία για την Ελλάδα, έχει το προηγούμενό της σε υπερχρεωμένες χώρες, όπου παρενέβη το ΔΝΤ κατά τη δεκαετία του 1980, θέτοντας υπό τον πλήρη έλεγχό του τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας.

Όμως τα προγράμματα αυτά είχαν πολύ αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, προσθέτει η γαλλική εφημερίδα.

Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, που δοκίμασαν αυτή τη συνταγή στην Αργεντινή, στην Αλγερία και σε άλλες χώρες στο πρόσφατο παρελθόν, απαίτησαν από τις κυβερνήσεις να λάβουν ριζοσπαστικά μέτρα, όπως μεγάλες περικοπές δημοσίων δαπανών για υγεία, παιδεία και κοινωνικά προγράμματα, ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων, συμπίεση μισθών και κατάργηση προστατευτικών κανονισμών.