Μέχρι το τέλος του 2012 το Facebook αναμένεται να μπει στο χρηματιστήριο, διαθέτοντας στην αγορά περίπου πέντε δισ. δολάρια σε τίτλους.

Η σελίδα κοινωνική δικτύωσης με τους σχεδόν 845 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία εισαγωγής του στο χρηματιστήριο.

Για πρώτη φορά ωστόσο, δημοσιοποίησε τα οικονομικά του στοιχεία: το 2011 ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 3.71 δισ δολάρια και ήταν διπλάσιος από το προηγούμενο έτος.

Η εισαγωγή του Facebook στο χρηματιστήριο εκτιμάται ως το σπουδαιότερο γεγονός στη χρηματιστηριακή αγορά.