Η γενικευμένη κατακραυγή για την γερμανική πρόταση περί επιτροπείας ακύρωσε τα σχέδια αυτά, ωστόσο προκειμένου να προχωρήσει η νέα δανειακή σύμβαση, η κυβέρνηση φαίνεται ότι συμφώνησε με την τρόικα να αναλάβει διυπουργική επιτροπή την αυστηρή εφαρμογή του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις, η διυπουργική θα πρέπει να λάβει έκτακτα μέτρα περικοπών, που προβλέπονται σε έναν κατάλογο, ο οποίος συμφωνήθηκε με την τρόικα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει Το Βήμα, η επιτροπή αυτή, στην οποία θα προΐσταται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος και θα συμμετέχουν οι υπουργοί Ανάπτυξης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εθνικής Αμυνας, θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους, τα έσοδα και τις δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης, των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ, τις αμυντικές δαπάνες αλλά και την εξέλιξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα υποστηρίζεται από επιτροπή των γενικών γραμματέων των αντίστοιχων υπουργείων.

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις από την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού, η διυπουργική θα λαμβάνει έκτακτα μέτρα, όπως το αυτόματο κλείσιμο υπηρεσιών ή φορέων του δημοσίου και η απόλυση των υπαλλήλων, η άμεση περικοπή επιδομάτων προς ασφαλισμένους, ακόμη και η αύξηση των νοσηλίων ή συμμετοχής στα φάρμακα.

Ειδικότερα, τα μέτρα για τη διόρθωση της πορείας του προϋπολογισμού θα λαμβάνονται στο τέλος του κάθε τριμήνου (εφ' όσον κριθούν αναγκαία) και είναι τα εξής:

-περικοπές επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ και τους επιδοτούμενους φορείς του δημοσίου
 -«πάγωμα» κάθε επιδότησης σε φορείς που δεν ενημερώνουν την κεντρική υπηρεσία και τη Στατιστική Αρχή για την οικονομική τους κατάσταση
-αυτόματο κλείσιμο υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών που κρίνεται ότι δεν έχουν αντικείμενο
-Επίσης, η επιτροπή θα μπορεί να αποφασίσει:
-νέες περικοπές στους μισθούς των ΔΕΚΟ
-μειώσεις προσωπικού
-επίσπευση εφαρμογής εισπρακτικών μέτρων (αυξήσεις διοδίων, τελών, ειδικών φόρων)

Με τις παρεμβάσεις αυτές η τρόικα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός θα κινηθεί εντός των στόχων (και μάλιστα εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί για κάθε μήνα) γιατί όπως είναι γνωστό από τη νέα δανειακή σύμβαση δεν υπάρχουν χρήματα για την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων.


in.gr