Συνεδριάζει την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου στις 11:30 το πρωΐ, η ΤΕΔΚ του Νομού Χανιων, με κύρια θέματα την ενεημέρωση για την πορεία του «Καλλικράτη», τα οικονομικά των Ο.Τ.Α και τις εγκρίσεις δαπανών.

Η συνεδρίαση είναι πανηγυρική,αφού είναι η πρώτη με τη νέα διάρθρωση των «Καλλικρατικών» Δήμων.