Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή για επιχειρήσεις ή cluster επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης νερού (όπως για παράδειγμα εμφιάλωση, καθαρισμός νερού κ.ά.).

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν στο 6Ο World Water Forum που θα πραγματοποιηθεί από τις 13/03 - 15/03/2012 στη Μασσαλία, Γαλλία. Το World Water Forum είναι ένα Παγκόσμιο Συνέδριο που διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια με σκοπό την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του νερού.
Στο πλαίσιο του φόρουμ θα διοργανωθούν επιχειρηματικές συναντήσεις (τύπου B2B) με σκοπό την ενίσχυση διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών.

Η επιχειρηματική αποστολή υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου TEMA (Technology-based Environmental Enterprises Market Approach)/ MED, που έχει σκοπό να υποστηρίξει τις τοπικές ΜΜΕ με περιβαλλοντικές τεχνολογίες, να ξεπεράσουν τα περιφερειακά σύνορα και ν’ αναπτύξουν ενέργειες διεθνοποίησης και εξωστρέφειας. Στο έργο συμμετέχουν επίσης ερευνητικοί και επιχειρηματικοί φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία.
Τα έξοδα συμμετοχής των επιχειρήσεων στο συνέδριο, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το φόρουμ μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο: http://www.worldwaterforum6.org/en/ και για το έργο ΤΕΜΑ στο δικτυακό τόπο: http://www.temamed.eu/index.php .