Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2011, σε ό,τι αφορά στη σχέση χρέους προς ΑΕΠ, η Ελλάδα εμφάνιζε το υψηλότερο ποσοστό δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη (159,1%), με την Ιταλία (119,6%) να ακολουθεί και τρίτη την Πορτογαλία με ποσοστό 110,1%.

Το αντίστιχο τρίμηνο του 2010 το ελληνικό χρέος ήταν 138,8% του ΑΕΠ και στο δεύτερο εφετινό τρίμηνο 154,7%.

Έπεται η Ιρλανδία με ποσοστό 104,9% ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Εσθονία με 6,1% και το Λουξεμβούργο με 18,5%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν την Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Το δημόσιο χρέος των κρατών μελών της Ευρωζώνης κατέγραψε ελαφρά μείωση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011, έναντι του προηγουμένου τριμήνου, στο επίπεδο του 87,4% του ΑΕΠ, έναντι 87,7%.

Έναντι του τρίτου τριμήνου του 2010, η σχέση χρέους προς ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε από 83,2% σε 87,4%.

Σε απόλυτους αριθμούς, ωστόσο, και όχι ως ποσοστό του ΑΕΠ, σημείωσε ελαφρά αύξηση, διαμορφούμενο σε 8,19 τρισ .ευρώ, σύμφωνα με την Eurostat, η οποία έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο νέος αυτός δείκτης συμπληρώνει τα ετήσια στοιχεία για τα οποία παρέχεται πληροφόρηση δύο φορές ετησίως, καθώς και επί των ειδοποιήσεων σχετικά με τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος και παρέχεται έτσι μια καλύτερη δυνατότητα παρακολούθησης της βραχυπρόθεσμης τάσης του δημοσίου χρέους.