Από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, δίνονται οι βροχοπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί τους μήνες Δεκέμβριος 2011 και Ιανουάριος 2012, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η μικρότερη βροχόπτωση εμφανίζεται στο Φραγκοκάστελλο (199 mm), ενώ η υψηλότερη στο Κακόπετρο (530 mm).

Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το σύνολο της φετινής βροχόπτωσης σε όλες τις περιοχές του Νομού, ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από το περυσινό, εκτός από το Αγροκήπιο, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εμφανίζεται στο Κακόπετρο (172%) και το Έλος (152%).

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

%

2010

2011

2011

2012

2010 - 2011

2011 - 2012

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ

109

104

162

259

272

363

134%

ΕΛΟΣ

163

218

153

264

316

482

152%

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ

91

83

164

172

255

255

100%

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ

86

136

118

165

204

301

147%

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

122

74

171

327

293

401

137%

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ

158

130

214

278

372

408

110%

ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟ

38

94

129

105

167

199

119%

ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ

110

117

73

144

183

261

143%

ΚΑΚΟΠΕΤΡΟ

117

188

191

342

308

530

172%