Τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά την ενδυνάμωση και περαιτέρω αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού- τουριστικού υπόβαθρου των Αρχανών μέσω συντονισμένων δράσεων ώστε η περιοχή των Αρχανών να αποτελέσει κέντρο δράσεων παιδείας, πολιτισμού και προσφοράς ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, παρουσίασε ο Δήμαρχος Ρούσσος Κυπριωτάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Κυπριωτάκη, «στόχος είναι η ανάδειξη των περιοχών φυσικού κάλλους, η αξιοποίηση της οινοπαραγωγικής κληρονομιάς καθώς και η αναβίωση των νέων δράσεων της παλιάς αγοράς.