Στην τροποποίηση του πλαισίου που διέπει τις Οργανώσεις των Ελαιουργικών Φορέων και τα προγράμματά τους για την τριετία 2012-2015, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με βάση το σχετικό σχέδιο, για να τύχουν έγκρισης οι οργανώσεις παραγωγών, το κριτήριο της παραγωγής ελαιολάδου ή και επιτραπέζιων ελιών, αυξάνεται στο 5% της μέσης παραγωγής ελαιολάδου ή και επιτραπέζιων ελιών της σχετικής περιφερειακής ζώνης.

Επίσης, οι δαπάνες για τη διάδοση των πληροφοριών για το έργο των Οργανώσεων των Ελαιουργικών Φορέων, δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 2% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ.

Οι δραστηριότητες, στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα είναι, μεταξύ άλλων, εκείνες που σχετίζονται με συλλογικές προμήθειες παγίου εξοπλισμού, κατάρτιση των παραγωγών για τα οφέλη της συλλογικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας και των ελαιώνων, της συλλογικής συγκομιδής, έκθλιψης, αποθήκευσης και εμπορίας των ελαιοκομικών προϊόντων, αλλά και πρακτικές επίδειξης βιολογικής γεωργίας με σκοπό την ένταξη νέων εκτάσεων στο καθεστώς της βιολογικής γεωργίας.

Τέλος, για κάθε δραστηριότητα των προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλεται πίνακας ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook