Ο Δήμος Χερσονήσου στις 6-2-2012 κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Χώρας), με την οποία ζητά να ακυρωθεί η με Α.Π. 3809/01-11-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου συγκροτήματος θραύσης και παραγωγής αδρανών υλικών της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ ΑΕ στη θέση «Δύο Γκρεμοί» της Δημοτικής Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου.

Οι λόγοι που προβάλλονται από το Δήμο για την ακύρωση της απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναφέρονται στην παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης Νόμου και ειδικότερα:

• Η χρήση εκρηκτικών υλών, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου
• Η προσβαλλόμενη απόφαση αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης
• Δεν λαμβάνεται υπόψη η γειτνίαση οικισμού Ανώπολης από το επίδικο λατομείο
• Δεν υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η σημερινή Δημοτική Αρχή στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την προαγωγή της. Πιστεύει, όμως, ότι η άσκηση κάθε δραστηριότητας πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή της νομιμότητας.

Επίσης η προστασία του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η προαγωγή των συμφερόντων των δημοτών της, αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την πολιτική και τη δράση της».

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook