Ως καλή χαρακτηρίζεται η ποιότητα των υπόγειων νερών στην Κρήτη, στην τεχνική έκθεση με τίτλο «Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας: περίοδος αναφοράς 2000-2008» η οποία δόθηκε τώρα στην δημοσιότητα απο την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Η έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και παρουσιάζει την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας, όπως αυτή προκύπτει από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης του Γενικού Χημείου του Κράτους της περιόδου 2006-2008 και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών της περιόδου 2000 -2008.

Σε ότι αφορά στην Κρήτη, δεν υπάρχουν μετρήσεις για τα επιφανειακά ύδατα, καθώς δεν υπάρχουν ποτάμια ή λίμνες με τα μεγέθη της υπόλοιπης χώρας, όμως οι μετρήσεις στα υπόγεια ύδατα καταδυκνείουν την πολύ καλή ποιότητα των νερών στο νησί.

Όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά στην έκθεση για τα υπόγεια ύδατα στην Κρήτη :

"Απο την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης, είναι καλή στην πλειονότητα των παραμέτρων (πίνακας 25).

Υπερβάσεις των οριακών τιμών παρατηρούνται σε μεμονωμένες περιπτώσεις στις παραμέτρους του αργιλίου και του μολύβδου."Ακολουθούν οι πίνακες της έκθεσης με τις επιμέρους αναλύσεις. Στις περιοχές με πράσινο χρώμα η ποιότητα είναι καλή, ενώ στις περιοχές με κόκκινο είναι κακή.Δείτε εδώ ολόκληρη την τεχνική έκθεση για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της Ελλάδας

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]