Στην πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και των περιορισμών που αφορούν στην ίδρυσή τους εντός σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων καλείται να προχωρήσει η κυβέρνηση τους επόμενους μήνες. Παράλληλα θα πρέπει να νομοθετήσει τη δυνατότητα ίδρυσης πρατηρίων στην Ελλάδα από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο νέο μνημόνιο, η κυβέρνηση εντός του πρώτου τριμήνου του 2012 καλείται να τροποποιήσει το άρθρο 22 του Ν.3054/2002 που ρυθμίζει την αγορά πετρελαιοειδών, καθώς και την υπουργική απόφαση εφαρμογής της, προκειμένου να απελευθερωθεί πλήρως το ωράριο των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Παράλληλα προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να ισχύει το σύστημα της εκ περιτροπής υποχρεωτικής νυχτερινής λειτουργίας για ορισμένο αριθμό πρατηρίων ανά νομαρχία, πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας.

Πέραν αυτού το μνημόνιο προβλέπει τη διευκόλυνση της ίδρυσης πρατηρίων εντός υπεραγορών αφού έως το τέλος Ιουνίου καλείται η κυβέρνηση να τροποποιήσει το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3897/2010 προκειμένου:

 να μειωθεί η ελάχιστη απόσταση που προβλέπει το εν λόγω άρθρο μεταξύ σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνάει τα 50 άτομα,

 να καταργηθεί η απαίτηση κατασκευής ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια καυσίμων εντός έκτασης υπεραγοράς, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παρ. 1, του Ν. 3897/2010 και

να τροποποιηθεί το άρθρο 11, παρ.6 του Ν. 3897/2010 προκειμένου να επιτραπεί σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης να ανοίξουν πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα.