Καμία προαγωγή και κατ' επέκταση καμία μισθολογική αναπροσαρμογή -τουλάχιστον όχι προς τα πάνω- στο Δημόσιο έως το τέλος του 2012. Κι αυτό γιατί όπως ορίζει το νέο Μνημόνιο, θα πρέπει να εξεταστεί εάν οι μισθολογικές ωριμάνσεις που απορρέουν από το νέο καθεστώς βαθμολογικής εξέλιξης είναι «υπερβολικές». Σε αυτήν την περίπτωση, οι κανόνες βαθμολογικής εξέλιξης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν πριν από το τέλος του 2012.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα, έως το τέλος Μαρτίου η κυβέρνηση θα πρέπει να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης με στόχο να αναζητηθούν τα οφέλη από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και ειδικότερα να επικεντρωθεί στις μισθολογικές ωριμάνσεις που απορρέουν από το νέο καθεστώς βαθμολογικής εξέλιξης.

«Αν η μελέτη αποκαλύψει υπερβολικές αυξήσεις στους μισθούς, οι κανόνες βαθμολογικής εξέλιξης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν πριν από το τέλος του 2012. Καμία προαγωγή σε ανώτερο βαθμό δεν θα γίνει πριν από την ολοκλήρωση της μελέτης και της αναπροσαρμογής της βαθμολογικής κλίμακας», σημειώνεται στο νέο Μνημόνιο.

Εκτιμάται ότι εάν διαπιστωθεί πως οι περικοπές στο μισθολογικό κόστος δεν επαρκούν, θα προβλεφθούν μεγαλύτερα όρια για τη μετάβαση από τον ένα βαθμό στον επόμενο, γεγονός που θα οδηγήσει και σε επιβράδυνση των αυξήσεων στις αποδοχές.