Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποφασίσει να διανείμει στα  κράτη-μέλη της Ευρωζώνης οποιαδήποτε κέρδη αντλήσει από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει, απεκάλυψε  το μέλος του διοικητικού της συμβουλίου Λουκ Κοέν.

 Σύμφωνα με το Reuters, τα κράτη θα μπορούσαν να  χρησιμοποιήσουν μετέπειτα τα κεφάλαια αυτά για τη διάσωση της Ελλάδας.

«Αποφασίσαμε στο ευρωσύστημα ότι δεν επιθυμούμε να αποκομίσουμε κέρδη από τις συναλλαγές  μας με την Ελλάδα και, όταν διανεμηθούν τα κέρδη των προηγουμένων ετών, κάθε κυβέρνηση τα  αποφασίσει ποιό μερίδιο θα διαθέσει για την Ελλάδα. Είναι ζήτημα των κυβερνήσεων  να αποφασίσουν τι θα κάνουν»διευκρίνισε σε παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της κεντρικής τράπεζας  του Βελγίου.

Σύμφωνα με πηγές της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ κατέχει ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 50 δισ. ευρώ περίπου, χρεόγραφα που απέκτησε από το Μάιο του 2010 όταν ξεκίνησε το πρόγραμμά της αγοράς κρατικών ομολόγων. Η τιμή κτήσης τους κυμάνθηκε στα 40 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η ΕΚΤ έχει καταγράψει  λογιστικά κέρδη 10-15 δισ. ευρώ. Αυτά και θα διανεμηθούν στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.