Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει δημοσιευτεί η διακήρυξη του διαγωνισμού για την ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν λάβει τη σχετική έγκριση για τη συμμετοχή τους στο καθεστώς, να υποβάλουν τις προσφορές τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο καθορισμός του ύψους ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση «εξαιρετικού παρθένου» και «παρθένου» ελαιολάδου.

 Η συνολική ποσότητα για την οποία μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου καθορίζεται σε 100.000 τόνους «εξαιρετικού παρθένου» και «παρθένου» ελαιολάδου και οι προσφορές αφορούν περίοδο αποθεματοποίησης 150 ημερών.

Η πρώτη μερική προκήρυξη δημοπρασίας κατά τη διάρκεια της οποίας υποβάλλονται οι προσφορές αρχίζει την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα και λήγει την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012, στις 12 το μεσημέρι.

Η δεύτερη μερική προκήρυξη δημοπρασίας κατά τη διάρκεια της οποίας υποβάλλονται οι προσφορές αρχίζει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012, και λήγει την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 στις 12 το μεσημέρι.

Η διακήρυξη, με όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (http://www.crete.gov.gr/ στην ενότητα «Προκηρύξεις-διαγωνισμοί») ενώ έχει τοιχοκολληθεί στην Περιφέρεια, από όπου μπορούν να την αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook