Παρά την οικονομική κρίση, η οποία έχει πλήξει και τον κατασκευαστικό κλάδο, οι τιμές των ακινήτων δεν έχουν μειωθεί τόσο, όσο ίσως θα έπρεπε ή θα μπορούσαν...

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών διαμερισμάτων  της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σημειώθηκε μείωση κατά 5,1% συνολικά στις τιμές των διαμερισμάτων το 2011 έναντι 4,7% το 2010. 

Ειδικότερα, η μείωση για τα νέα διαμερίσματα μέχρι πέντε ετών ήταν ακόμη μικρότερη και κυμάνθηκε στο 4,4% το 2011 από 4,2% το 2010, ενώ για τα παλαιότερα η υποχώρηση ήταν 5,6% το 2011 από 5% το περασμένο έτος.  

Η μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει ο κλάδος των οικιστικών ακίνητων στην Ελλάδα δεν έχει οδηγήσει αντίστοιχα σε σημαντικές μειώσεις των τιμών των κατοικιών, γεγονός που θα βοηθούσε στον περιορισμό της αρνητικής τάσης αναφορικά με τον αριθμό των αγοραπωλησιών ακινήτων των τελευταίων μηνών, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις ειδικών του χώρου.  
 
Αναλύοντας την πορεία των τιμών κατά γεωγραφική περιοχή, παρατηρούμε ότι οι τιμές στην Αθήνα μειώθηκαν κατά 6,3% το 2011, μετά την πτώση τους κατά 3,2% το 2010.  
 
Στη Θεσσαλονίκη μειώθηκαν κατά 6,6% το 2011 από το σημαντικό 7,4% το 2010, στις μεγάλες πόλεις μειώθηκαν κατά 3,9% από 5,3% το 2010 και στις λοιπές περιοχές κατά 3,2% από 5,8% το 2010. 
 
Η διατήρηση των υψηλών τιμών συμβάλλει με τη σειρά της στη σημαντική μείωση των αγοραπωλησιών στον κλάδο, σε συνδυασμό βέβαια με μια σειρά άλλων παραγόντων που συνδέονται με τη μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων των νοικοκυριών.