Η κρίση δεν επηρεάζει μόνο την οικονομία, αλλά και το ευαίσθητο στην περιοχή μας περιβάλλον, όπως αποδεικνύει το γεγονός, ότι τόσο οι περιοχές Natura, όσο και οι Φορείς Διαχείρισης και στην Ήπειρο έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους.
Και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, οι περιοχές Natura καταλαμβάνουν 300.000 εκτάρια, περίπου δηλαδή 3 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ σχεδόν το 70% του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων είναι ενταγμένο στη συγκεκριμένη ζώνη!

Όμως, παρά τις προσπάθειες των τοπικών φορέων και βέβαια των διοικήσεων στους φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών στην Ήπειρο, η αδιαφορία της Πολιτείας είναι παροιμιώδης! Αυτή την αδιαφορία στηλιτεύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία απειλεί να σύρει την χώρα μας στα δικαστήρια, αν δεν αλλάξει η εικόνα των περιοχών Natura και των προστατευόμενων περιοχών.  


Η διαχείριση…

Σύμφωνα με απάντηση της Κομισιόν στον Έλληνα Ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή (ΣΥΡΙΖΑ), η διαχείριση των περιοχών NATURA στην Ελλάδα είναι σε άθλια κατάσταση!

Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο αρμόδιος Επίτροπος Γιαν Πότοσνικ, η Επιτροπή έχει επανειλημμένα προτρέψει τις ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις λειτουργικές ελλείψεις. «Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες των αρμόδιων ελληνικών αρχών, παρέχοντας συνδρομή όπου ενδείκνυται και εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινήσει δικαστικές διαδικασίες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας της φύσης που αφορούν τη διαχείριση του δικτύου NATURA 2000».


Η χρηματοδότηση…

Τέλος, από την απάντηση φαίνεται η πολύ χαμηλή απορροφητικότητα των σχετικών προγραμμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος επίτροπος, υπάρχουν ακόμα αδιάθετα κονδύλια –περίπου το 10%- από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» που έληξε επισήμως το 2006, ενώ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με προϋπολογισμό περίπου 103,5 εκατ. ευρώ, το ποσοστό απορρόφησης είναι 12%!