Ρευστό έως 200.000 ευρώ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις εξασφαλίζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) με το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

Η προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση είναι να ασφαλιστούν τα τιμολόγια εξαγωγών της στον ΟΑΕΠ (εμπορικός και πολιτικός κίνδυνος) και ο επιχειρηματίας να ζητήσει την ένταξη των συγκεκριμένων ασφαλισμένων τιμολογίων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», ενώ στην αίτησή του θα πρέπει να αναφέρει και με ποια από τις τράπεζες -Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς και Marfin- που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα συνεργαστεί.ΟΑΕΠ: Ρευστό έως 200.000 ευρώ στις επιχειρήσεις μέσα από το \”Εξωστρέφεια\”

Σύμφωνα με όσα ισχύουν και όπως δημοσιεύει η imerisia.gr, το ύψος της χρηματοδότησης φτάνει στο 80% της αξίας των ασφαλισμένων τιμολογίων, με ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση και με επιτόκιο euribor 3μηνου+περιθώριο (το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την τράπεζα και κυμαίνεται στο επίπεδο των 5 μονάδων).

Ο ΟΑΕΠ, προκειμένου να εγκρίνει ή όχι τη χρηματοδότηση της επιχείρησης, ελέγχει κυρίως τη φερεγγυότητα των αλλοδαπών αγοραστών και στη συνέχεια καθορίζει το ύψος των πιστωτικών ορίων. Τα χρήματα πηγαίνουν σε ειδικό λογαριασμό ρευστότητας στην τράπεζα που έχει επιλέξει ο επιχειρηματίας.

Οπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, τα αιτήματα εγκρίνονται με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια, ενώ δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το περιθώριο του επιτοκίου διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ του επιχειρηματία, την πιστοληπτική του ικανότητα, τη φερεγγυότητα, τη σχέση του με την τράπεζα.

Η ασφάλιση των τιμολογίων γίνεται σε ευρώ, τόσο για τις χώρες της Ευρωζώνης, όσο και για εξαγωγές σε χώρες εκτός ευρώ.

Τα τιμολόγια ασφαλίζονται στον ΟΑΕΠ για «εμπορικούς» και «πολιτικούς» κινδύνους. Οι κυριότερες περιπτώσεις «εμπορικών» κινδύνων είναι η πτώχευση του ξένου αγοραστή, η υπερημερία του ξένου αγοραστή (όταν δηλαδή υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής του τιμολογίου πέραν των 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής).Μάλιστα οι επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα τους σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, ζητούν κάλυψη και έναντι πολιτικών κινδύνων.

Για την περίπτωση αυτή, ο ΟΑΕΠ έχει καθιερώσει ένα «πακέτο» των 4 βασικότερων πολιτικών κινδύνων (γεγονότα ανωτέρας βίας, απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, ακύρωση της άδειας εισαγωγής, δικαιοστάσιο), οπότε αν ο εξαγωγέας ζητήσει κάλυψη και έναντι πολιτικών κινδύνων, τότε ασφαλίζεται υποχρεωτικά για το «πακέτο» των 4 βασικότερων πολιτικών κινδύνων, με σχετικά χαμηλό ασφάλιστρο.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook