Ο Δήμος Γόρτυνας ενημερώνει τους δημότες που είναι άνεργοι και κάτοχοι κάρτας ανεργίας και επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να προσληφθούν στο Δήμο Γόρτυνας ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία», ότι έχουν διορία μέχρι την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 να καταθέσουν την σχετική αίτηση.

Να σημειωθεί πως για τον Δήμο Γόρτυνας οι θέσεις για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, θα αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
Δ.Ε. Οδηγός
Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς
Δ.Ε. Υδραυλικός
Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία στο Δήμο μας και σε άλλους δυο δήμους της επιλογής τους, και οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, αναφέροντας την ειδικότητά τους και προσδιορίζοντας μέχρι τρεις φορείς (Δήμους ) στους οποίους επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του κεντρικού Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Γόρτυνας καθώς και στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών(Κ.Ε.Π.) του Δήμου μας αλλά και στις Δημοτικές ενότητες Κοφινα –Άγιας Βαρβάρας –Ρουβα.

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ έως και 29/02/2012, άνεργοι, ηλικίας 18-65 ετών, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, ως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, τεχνίτες οικοδόμοι, τεχνίτες ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες σιδεράδες, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης ) και εργάτες γενικών καθηκόντων (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να έχουν μαζί τους κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων τα παρακάτω απαραίτητα στοιχειά

- δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
- κάρτα ανεργίας σε ισχύ
- αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
- αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Επιπλέον για τη βεβαίωση του αριθμού των ανήλικων τέκνων και της ταυτότητας συζύγου, ο άνεργος υποβάλλει αυτοπροσώπως στον ΟΑΕΔ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου