Κατατίθεται την Τρίτη στη Βουλή ο εφαρμοστικός νόμος για τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, ενώ το βράδυ της Δευτέρας κατατέθηκε το νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την ενοποίηση των επικουρικών Ταμείων που παρέχουν συντάξεις στους περισσότερους κλάδους των εργαζομένων στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.

Οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις θα εφαρμοσθούν από την πρώτη Μαΐου, και θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στον εφαρμοστικό νόμο, η μείωση θα γίνει σε 8 ισόποσες δόσεις.

Στο νέο Ταμείο εντάσσονται, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, σε ότι αφορά την επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων του.

Εκτός από τους ήδη ασφαλισμένους των ταμείων-τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο νέο Ταμείο, θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε αυτό οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.

Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1-1-2001 θα ισχύσει το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση δηλαδή το ύψος της σύνταξης θα συναρτάται με το σύνολο των εισφορών. Το ίδιο σύστημα θα ισχύσει και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000 για το χρόνο ασφάλισης από 1-1-2015 και μετά.

Επίσης δημιουργείται ατομικός λογαριασμός ασφαλισμένου που θα τον ακολουθεί σε όλο το διάστημα του ασφαλιστικού βίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων υπολογίζονται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί του συνόλου των αποδοχών.

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Στο νέο Ταμείο θα αποδίδονται και όλες οι εισφορές που προβλέπονταν για τα επιμέρους ταμεία και υπερβαίνουν αυτά τα ποσοστά καθώς και τα έσοδα των Ταμείων από περιουσιακά στοιχεία, αποδόσεις κεφαλαίων και αποθεματικών.

Προβλέπεται επίσης, ότι μέχρι τις 31-12-2014 δεν θα γίνει καμία πρόσληψη προσωπικού στο ΕΤΕΑ και ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται από τα ταμεία που ενοποιούνται θα μειωθεί σταδιακά, κατά την ίδια περίοδο κατά 30%.

Το νέο Ταμείο θα λειτουργήσει με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση. Τα Ταμεία που ενοποιούνται μπορούν με απόφασή τους να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση. Όσα Ταμεία επιλέξουν να εξαιρεθούν, θα μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Τέλος, με το νέο νόμο η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ, κατανέμεται, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από οικονομική μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ, ενώ ρυθμίζονται θέματα της λειτουργίας των μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ που ασκούν αρμοδιότητες των κλάδων της πρόνοιας και της υγείας.

Οι εργαζόμενοι τους οποίους περιλαμβάνει το νομοσχέδιο είναι 2,5 εκατομμύρια ενώ 1,5 εκατ. είναι οι συνταξιούχοι.

in.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook