Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία υλοποιείται και στη Δυτική Κρήτη από την γ.γ. Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Πρόκειται για τις Σχολές Γονέων, που θα λειτουργήσουν, σύντομα και στα Χανιά.

Στο πλαίσιο των σχολών, θα  λειτουργήσουν 7 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σκοπός του έργου είναι η στήριξη των γονέων, η βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογενεια και να ενθαρρυνθεί, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς.

Αξίζει να επισημανθεί ότι λειτουργεί ήδη μια ομάδα γονέων στο χώρο του 16ου Δημοτικού Σχολείου, με αντικείμενο την «οικογένεια ατη σύγχρονη εποχή».