Σε απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκου Παρασύρη σχετικά με την αναβάθμιση του Λιμένα Ηρακλείου, ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Γ. Μαγκριώτης στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο του, σημειώνει ότι έχει ανατεθεί μελέτη για την ολοκλήρωση της προβλήτας Ω του λιμένα Ηρακλείου σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) Master Plan που περιλαμβάνει:

● Εμβάθυνση του κρηπιδότοιχου της προβλήτας Ω (πρώην VΙ) και κατασκευή θεμελιώσεως σιδηροτροχιών κυλίσεως γερανογεφυρών.
● Δημιουργία ράμπας Ro-Ro στην ρίζα της προβλήτας V ( πρώην VI)
●Βυθοκόρηση της νηοδόχου στα -13,3 m.
● Επίστρωση χερσαίας ζώνης προβλήτας V ( πρώην VI)
● Μελέτη H/M έργων
● Μελέτη υδραυλικών έργων
● Γεωτεχνική μελέτη –έρευνα
● Στατικές μελέτες
● Οικονομοτεχνική μελέτη
● Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λιμένος
● ΣΑΥ – ΦΑΥ
● Τεύχη δημοπράτησης

Η μελέτη εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το Α τρίμηνο του 2013 . Το σχετικό έργο δεν έχει ενταχθεί ακόμα σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.