Στις δύο πρόσφατες επισκέψεις των επιθεωρητών της ΙΑΕΑ στο Ιράν, «μια εντατική συζήτηση διεξήχθη σχετικά με μια δομημένη προσέγγιση για την αποσαφήνιση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», αναφέρει η Υπηρεσία στην έκθεση της, αντίγραφο της οποίας εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο. «Καμία συμφωνία δεν επετεύχθη ανάμεσα στο Ιράν και την Υπηρεσία, διότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές (μεταξύ των δύο μερών) που αφορούν αυτήν την προσέγγιση», τονίζεται. «Η Υπηρεσία εξακολουθεί να έχει σοβαρές ανησυχίες για μια πιθανή στρατιωτική διάσταση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος», αναφέρεται στην έκθεση και εκφράζεται λύπη για την άρνηση των ιρανικών αρχών στο αίτημα για επίσκεψη στη στρατιωτική περιοχή του Παρσίν, στα προάστια της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση το Ιράν έχει τριπλασιάσει την ικανότητά του να εμπλουτίζει ουράνιο σε υψηλά επίπεδα. Ο εμπλουτισμός ουρανίου έως και κατά 20% από το Ιράν έχει προκαλέσει βέβαια ανησυχία στη Δύση, διότι είναι θεωρητικά πολύ πιο εύκολο να μετατρέψει αυτό το υλικό σε γόμωση βόμβας, απ' ότι το εμπλουτισμένο κατά λιγότερο από 5% ουράνιο. Το Ιράν έχει διπλασιάσει τον αριθμό των συσκευών φυγοκέντρισης που διαθέτει για εμπλουτισμό ουρανίου έως και 20% στις οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις του στο Φορντό, αναφέρεται ακόμα.

Το Ιράν έχει τώρα πάνω από 100 χιλιόγραμμα υλικού υψηλού εμπλουτισμού, λιγότερο από το ήμισυ της ποσότητας που απαιτείται για μια πυρηνική κεφαλή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αξιωματούχοι στην Τεχεράνη έδωσαν πάντως την εβδομάδα αυτή στην ΙΑΕΑ έγγραφο το οποίο είχε ως στόχο να απαντήσει στους ισχυρισμούς σχετικά με τα πυρηνικά του προγράμματα, το έγγραφο όμως δεν περιείχε τίποτα περισσότερο από απορρίψεις των ανησυχιών της Υπηρεσίας, «σε μεγάλο βαθμό με το αιτιολογικό ότι το Ιράν θεωρεί ότι αυτές βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς», αναφέρει ακόμη η ΙΑΕΑ.