Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στη βάση μιας στοχευμένης πολιτικής χρηματοδότησης στις Περιφέρειες με μια σειρά έργων  που σχετίζονται με την προστασία, την αναβάθμιση και την ορθολογική διαχείριση του Περιβάλλοντος, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Πορεία υλοποίησης των δράσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια της Κρήτης. Νέες ευκαιρίες για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος στις Περιφέρειες».  

 Η Ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στις 28 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα «Καστελάκη» του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Στη συνάντηση θα συμμετέχει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), όπου ο Πρόεδρος κ. Σανταμούρης θα παρουσιάσει τις νέες πολιτικές στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Χτίζοντας το Μέλλον» και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, όπου θα καταδείξει τις Δράσεις  για τον τομέα του Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)  Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.  

Τις εργασίες της Ημερίδας έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν Βουλευτές,  εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  Αναπτυξιακές Εταιρίες, Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης Περιοχών NATURA Διευθύνσεις Δασών, Πρυτανικές Αρχές, Διοικητές Νοσοκομείων, Επιμελητήρια, Επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε έργα ανάπλασης Περιβάλλοντος και άλλοι Φορείς που μελλοντικά θα συμμετάσχουν στις νέες Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Κρήτης.

 Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Αθανάσιος Καρούντζος και ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης.