Την ίδια ώρα που αναγνωρίζεται ότι οι εξελίξεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη το υπουργείο Παιδείας φέρνει «κύμα» συγχωνεύσεων στα ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας .

Το Υπουργείο έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις για την αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνεται δύο σημαντικά ερευνητικά κέντρα της Κρήτης, το ΙΤΕ και το ΕΛΚΕΘΕ.

Δείτε εδώ τις προτάσεις που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο

ΙΤΕ- ΕΛΚΕΘΕ

Για το ΙΤΕ προτείνεται η συγχώνευση δύο ινστιτούτων του τομέα ʽΒιοεπιστήμεςʼ, δηλαδή των ινστιτούτων Βιοϊατρικών Ερευνών και Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Προτείνεται τα επτά υφιστάμενα ινστιτούτα να γίνουν έξι.

Εναλλακτικά, προτείνεται να γίνει συγχώνευση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών με έδρα τα Ιωάννινα με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Για το ΕΛΚΕΘΕ, προτείνει τη συγχώνευση των πέντε ινστιτούτων σε τρία με την συνένωση τεσσάρων ινστιτούτων σε δύο λόγω θεματικής συνάφειας, δηλαδή προτείνεται η συγχώνευση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής και του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών και η συγχώνευση του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων.

Τέλος προτείνεται η διατήρηση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας.

Η πολιτική της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού περιλαμβάνει δύο φάσεις, η πρώτη αφορά συγχωνεύσεις ινστιτούτων και η δεύτερη αλλαγές ευρύτερης κλίμακας που θα βασίζονται στο νέο νόμο.


Στην υπόλοιπη χώρα

Τα ινστιτούτα από 56 θα γίνουν 31, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, κατά τη διάρκεια της 12ης συνεδρίασης του Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) ενώ ταυτόχρονα, θα γίνει εξορθολογισμός και στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, από 14 σε 2.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, η δημόσια συζήτηση για την αλλαγή του νόμου άρχισε από το φθινόπωρο του 2010 και οργανώθηκε με χρονοδιαγράμματα και συγκροτημένη προσέγγιση την άνοιξη του 2011. Για την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού ο διάλογος ξεκίνησε την άνοιξη του 2011 στη Σύνοδο των πρόεδρων των Ερευνητικών Κέντρων.