Σημαντική διευκόλυνση στην υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης , για εκείνους που δεν είχαν αλλαγές στα στοιχεία τους σε σχέση με το 2010, θα αποτελέσει η δυνατότητα κατάθεσης της αίτησης μέσω του διαδυκτίου.

Όπως ανακοίνωσαν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ μέχρι την Πέμπτη 13/1 θα υπάρχει δοκιμαστική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 χωρίς μεταβολές στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2010. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να επισκεφθούν το link: http://www.opekepe.gr.

Σύντομα η εφαρμογή θα επεκταθεί για να επιτρέπει την διαδικτυακή υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 με μεταβολές αλφαριθμητικών στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2010.
Οδηγίες
Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να κάνετε χρήση της πιλοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας on-line υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης & δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 χωρίς μεταβολές στοιχείων http://test.dikaiomata.gr/AEE2011ONLINE.
Για να συνδεθείτε θα πρέπει να καταχωρήσετε το ΑΦΜ και τον αριθμό που προκύπτει από το άθροισμα του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ με το 69 στο πεδίο «Μοναδικός Αριθμός Εκκαθάρισης».
Για παράδειγμα για το ΑΦΜ 123456789 θα πρέπει να καταχωρήσετε στο πεδίο «Αριθμός φορολογικού μητρώου» (9 ψηφία): 123456789 και στο πεδίο «Μοναδικός Αριθμός Εκκαθάρισης» (2 ψηφία): 78 (προκύπτει από το άθροισμα 69+9).