Από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, δίνονται οι βροχοπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί για το μήνα Φεβρουάριο 2012, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η μικρότερη βροχόπτωση εμφανίζεται στα Φαλάσαρνα (147 mm) ενώ η υψηλότερη στο Βαρύπετρο (299 mm).

Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το σύνολο της φετινής βροχόπτωσης για το μήνα Φεβρουάριο σχεδόν σε όλες τις περιοχές του Νομού, ήταν μεγαλύτερο από το περυσινό με τη μεγαλύτερη αύξηση να εμφανίζεται στον Ταυρωνίτη.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

%

2011

2012

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ

190

206

108%

ΕΛΟΣ

247

283

115%

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ

153

165

108%

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ

107

248

232%

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

214

299

140%

ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟ

144

200

139%

ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ

115

147

128%