Ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κατάρ (Ντόχα, Κατάρ) διεξάγει έρευνα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Η έρευνα θα αφορά στα «Κίνητρα, προκλήσεις και τα θέματα που αντιμετωπίζει η γυναικεία επιχειρηματικότητα: Συγκριτική μελέτη στην Ελλάδα και στο Κατάρ».

Ο στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει τις βασικές πτυχές της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Κατάρ, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες επιτυχίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γυναίκα Επιχειρηματίας.

Η έρευνα αφορά και εστιάζεται στις Γυναικείες Επιχειρήσεις και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως τις προσωπικές εμπειρίες που αποκόμισαν στην αρχή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτήθηκε η κίνησή τους αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ομάδα ευελπιστεί στην απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων:

1. Ποιο είναι το προφίλ των επιχειρήσεων των γυναικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα και στο Κατάρ;

2. Ποιο είναι το προσωπικό προφίλ των γυναικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα και στο Κατάρ;

3. Ποιές ήταν οι εμπειρίες τους όταν ξεκίνησαν την επιχειρηματικότητα;

4. Πώς οι γυναίκες αυτές χρηματοδότησαν τις επιχειρήσεις τους;

5. Ποια είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα και στο Κατάρ;

6. Ποια είναι τα κίνητρα που επηρεάζουν τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα και στο Κατάρ;

7. Ποιοι είναι οι οικογενειακοί παράγοντες και πώς αυτοί επηρεάζουν τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα και στο Κατάρ;

8. Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία της επιχείρησής τους;

9. Ποια είναι τα προβλήματα τα οποία οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορεί να αντιμετωπίσουν, ως ένα επιχειρηματικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και στο Κατάρ;

10. Πώς η κυβερνητική πολιτική απέναντι στις επιχειρήσεις μπορεί να επηρεάσει τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα και το Κατάρ;

Η έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων μέσω 200 ερωτηματολογίων στην Ελλάδα και ισάριθμων στο Κάταρ. Τα στοιχεία αυτά θα αναλυθούν και ευρήματα της μελέτης θα συγκεντρωθούν σε μία τελική έκθεση.

Η ομάδα των φοιτητών παρακαλεί  να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας και να συμπληρώσετε το online ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.maich.gr/surveys.