Ο Χ. Κουκιανάκης είχε καταθέσει ένσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, αμφισβητώντας την εκλογή του Γρ. Μαρκάκη, στο αξίωμα του Δημάρχου Αποκορώνου, μετά τις Δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο κ. Κουκιανάκης στην ένσταση του ανέφερε ότι υπήρχαν δεκάδες ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος, πάχους, βάρους και μορφής.

Το Εκλογοδικείο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνώρισε ότι υπήρχαν διαφορετικά ψηφοδέλτια, αλλά το απέδωσε σε λάθος του τυπογραφείου.

Ο κ. Μαρκάκης είχε καταθέσει αντένσταση που επίσης απορρίφθηκε από το Εκλογοδικείο.