Ποσό ύψους 1,137 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων (ΕΓΔ) 26 εβδομάδων, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται έξι μονάδες βάσης χαμηλότερα, σε σχέση με την έκδοση του Ιανουαρίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το μεσοσταθμικό επιτόκιο υποχώρησε στο 4,80%, από 4,86%, που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,63 φορές, έναντι συντελεστή κάλυψης 2,72 στη δημοπρασία της 10ης Ιανουαρίου.

«Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,80%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,298 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,63 φορές» αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ στην ανακοίνωσή του.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012, στις 12.

Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.