Την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στη Λότζια, εγκαινιάζεται η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης των αξόνων-τομέων δράσης του Σχεδίου Αειφόρου Ενέργειας που θα υποβληθεί από το Δήμο Ηρακλείου στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελεί μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που δίνει το προβάδισμα σε πρωτοπόρους δήμους της Ευρώπης να αμβλύνουν τις κλιματικές αλλαγές μέσα από την εφαρμογή έξυπνων τοπικών στρατηγικών αειφόρου ενέργειας που μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.

Ο Δήμος Ηρακλείου που έχει ενταχθεί στην πρωτοβουλία αυτή από τις 27 Απριλίου του 2011 καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέσουν προτάσεις πάνω στους άξονες-τομείς δράσης που θα παρουσιαστούν και αφορούν στον ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου μας με χρονικό ορίζοντα το 2020.