Ειδική Επιτροπή για τη μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα συστάθηκε με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται ότι η επιτροπή αυτή είναι άμισθη και έργο της θα είναι η μελέτη και ανάδειξη του πλέον ενδεδειγμένου σχήματος επενδυτικής τράπεζας για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς και η κατάθεση προτάσεων για την εξεύρεση κεφαλαίων και το μηχανισμό χρηματοδότησής της.

Η Τράπεζα, προστίθεται στην ανακοίνωση, αποτελεί μια πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και έχει στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ενώ όπως σχολιάζει η αγορά αποτελεί και μια από τις ελάχιστες λύσεις που έχουν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για να βρουν κεφάλαια για την εκκίνηση επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της υπογραφής της απόφασης, ο κ. Χρυσοχοϊδης δήλωσε: «η σύσταση και λειτουργία ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της πιστωτικής στενότητας που αντιμετωπίζουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στη χρηματοδότηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων».

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Αριστομένης Συγγρός, πρόεδρος του «Invest in Greece».

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται:

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης),

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

εκπρόσωπος της Ομάδας Δράσης (Task Force) για την Ελλάδα,

εκπρόσωπος της Επενδυτικής Τράπεζας της Γερμανίας
η Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Γεωργία Ζεμπιλιάδου