Οικονομικά θέματα, συμβάσεις έργων και ορισμοί εκπροσώπων περιλαμβάνονται στην ατζέντα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που συνεδριάζει τη Δευτέρα το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Ανάμεσα στα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος στη συνεδρίαση συμπεριλαμβάνονται:

Γενικά Θέματα

Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Οικονομικά Θέματα

Αξιολόγηση Τραπεζικών προσφορών για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κρήτης,

Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφοράς των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κρήτης και

«Άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων στους νέους τραπεζικούς λογαριασμούς των Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης.


Ορισμοί Εκπροσώπων


Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 1437/84: «Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης και άλλες διατάξεις» των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, για τη διατύπωση γνώμης σε θέματα που αφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης.

Προγραμματικές συμβάσεις

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, για την υλοποίηση του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο 10ο Γυμνάσιο Δ. Ηρακλείου (περιοχή Γιόφυρος)».

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή 2-θέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Αρχανών».

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου, για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου και προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Μοχού».

«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, για την υλοποίηση του έργου: «Ανέγερση 64ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου (Άγιος Ιωάννης) Δ. Ηρακλείου».