Την απαλλαγή από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών στα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση, επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου σε απάντηση ερώτησης που είχε υποβάλλει ο κ. Σήφης Βαλυράκης

Συγκεκριμένα στην απάντησή του διευκρινίζει ότι

«Στην παρ.5 του άρθρου 153 του Ν.4021/2011(ΦΕΚ218Α) ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι απαλλαγές από το τέλος.

Συγκεκριμένα δεν υπόκεινται στο έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση, με την προϋπόθεση ύπαρξης αντίστοιχου τιμολογίου κατά την 17-09-2011 στη βάση πληροφοριών της ΔΕΗ ή των εναλλακτικών προμηθευτών ρεύματος.»

Τα παραπάνω αναφέρονται στην απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Χανίων Σήφης Βαλυράκης, με αφορμή επιστολή του Επιμελητηρίου Χανίων, αναφορικά με το θέμα.

Επίσης ο κ. Π. Οικονόμου επισημαίνει ότι για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει το ΕΕΤΗΔΕ, ενώ υπάρχει τιμολόγιο γεωργικής ή μεταποιητικής χρήσης, ο δικαιούχος της απαλλαγής αφού καταβάλει το τέλος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ακόμη τονίζει ότι για τα ακίνητα που δεν έχουν οικιακή χρήση και το εμβαδό τους ξεπερνά τα 1000 τετραγωνικά μέτρα, ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης, υπολογίζεται μειωμένος κατά 30% για το άνω των χιλίων μέτρων τμήμα και κατά 60% για το άνω των δύο χιλιάδων μέτρων τμήμα του ακινήτου.