Χωρίς την τελική έγκριση που θα ενεργοποιούσε τα ελληνικά cds έληξε η πολύωρη συνεδρίαση της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών Swaps και Παραγώγων (ISDA) που θα πιστοποιούσε κατά πόσον η τελική διαμόρφωση του προγράμματος ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSI+) συνιστά πιστωτικό γεγονός, με δυο λόγια συνιστά χρεοκοπία.

Τα μέλη της ISDA επιφυλάχθηκαν να λάβουν την τυπική αυτή απόφαση και να κρίνουν κατά πόσον ενεργοποιούνται άμεσα τα ελληνικά ασφάλιστρα έναντι χρεοκοπίας. Στην ανακοίνωσή της η ISDA επισημαίνει πως η τελική της απόφαση θα ληφθεί όταν επίσημα ενεργοποιηθούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs), που σήμερα εγκρίθηκαν από το Eurogroup και από το υπουργικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, η επίσημη ενεργοποίηση των CACs θα γίνει όταν η σχετική απόφαση δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.