Συνεχίστηκαν οι εξαγωγές πορτοκαλιών, ποικιλίας Βαλέντσια, με μικρούς ρυθμούς και χαμηλές τιμές. Η ζήτηση είναι ελάχιστη και κατά συνέπεια και η συγκομιδή.

Με τις μέχρι σήμερα συνθήκες εμπορίας, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες για την απορρόφηση της ηρτημένης παραγωγής.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι εξαγωγές ακτινιδίων και με αυξανόμενους ρυθμούς οι εξαγωγές της φράουλας κυρίως προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 3 – 9/3/2012, είναι οι εξής:

Μανταρίνια 32.906 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 36.336 τόνων

Πορτοκάλια 164.460 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 164.460 τόνων

Λεμόνια 308 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 362 τόνων

Γκρέϊπ Φρουτ 163 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 176 τόνων

Ακτινίδια 46.780 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 35.953 τόνων

Αγγούρια 10.647 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 15.242 τόνων

Μήλα 16.019 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 16.765 τόνων