Δομικά υλικά που περιέχουν ίνες αμιάντου θα αποξηλωθούν από κτίρια του Πεδίου Βολής Κρήτης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση συγκολλητικής ρητίνης από χώρους του Πεδίου Βολής Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα θα απομακρυνθεί η συγκολλητική ρητίνη (κόλα) που περιέχει ίνες αμιάντου σε ποσοστό 2%-4% από δάπεδο συνολικού εμβαδού 92 m2 , από τις αίθουσες ΑΥΧΕ και VIPS του κτιρίου M-716 RCB, εμβαδού 60 m2 και από τις αίθουσες LINK και επιχειρήσεων του κτιρίου Μ-913, επιφάνειας 32 m2.

Ο αμίαντος που περιέχεται σε αυτά τα προϊόντα είναι ο χρυσότιλος (λευκός αμίαντος). Tα προϊόντα αποξήλωσης ανήκουν στα μη εύθρυπτα αμιαντούχα υλικά.

Η δημοπρασία για το έργο προυπολογισμού 30.000 ευρώ έγινε πριν από μερικούς μήνες και οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης των προιόντων αμιάντου εγκρίθηκαν πρόσφατα από τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ.Απόστολο Βουλγαράκη.