Η ανταλλαγή των ομολόγων θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αποφύγει μια άμεση άτακτη χρεοκοπία, αλλά το ρίσκο θα παραμείνει υψηλό, αναφέρει η Moody’s Investors Service.

Στο Weekly Credit Outlook οι αναλυτές του οίκου υπογραμμίζουν τις δημοσιονομικές προκλήσεις που η χώρα θα αντιμετωπίσει στα επόμενα χρόνια προκειμένου να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους που είναι αναγκαίοι για να λάβει τη χρηματοοικονομική στήριξη και να επιστρέψει σε βιώσιμο χρέος.

«Η ανταλλαγή είναι ένα σημαντικό σημείο στην εξέλιξη της κρίσης κρατικού χρέους για την Ελλάδα και απομακρύνει μια σημαντική πηγή αβεβαιότητας που ταλάνιζε τις ευρωπαϊκές αγορές κρατικού και τραπεζικού χρέους», αναφέρουν οι αναλυτές...