Αύξηση 3,2% κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Ιανουάριο, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ενώ μείωση 14,8% κατέγραψαν οι εισαγωγές.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.263,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.655,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 14,8%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012 παρουσίασε μείωση 13,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.625,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.916,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012 παρουσίασε αύξηση 8,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.226,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.188,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.580,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.437,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.