Με εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου ξεκινά από τις 2 Απριλίου 2012 η εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων ICIS-net.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) ο κ. Οικονόμου είχε ενημερώσει προ ημερών την διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Το σύστημα (ECS) αντικαθιστά στο σύνολό του τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο διεξαγωγής των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων της εξαγωγής (περιλαμβάνονται και οι εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών με κοινοτικά εφόδια), της προσωρινής εξαγωγής και επανεξαγωγής, κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του τελωνείου και των εμπλεκομένων στις διατυπώσεις εξαγωγής προσώπων.

Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται είναι οι ακόλουθες:

1. Η υποβολή εγγράφων στο Τελωνείο από τους συναλλασσόμενους, αντικαθίσταται από την επικοινωνία δια μέσου ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλες τις φάσεις του καθεστώτος εξαγωγής.

2. Οι απαιτούμενες δηλώσεις των συναλλασσομένων που κατατίθενται στο τελωνείο (διασαφήσεις εξαγωγής) καθώς και αιτήματα όπως η ακύρωση ή η διόρθωση της διασάφησης εξαγωγής, θα κατατίθενται πλέον ηλεκτρονικά.

3. Οι αποφάσεις του τελωνείου (π.χ. απόφαση για έλεγχο, για άδεια παραλαβής για εξαγωγή, για έξοδο, επιβεβαίωση εξόδου), θα γνωστοποιούνται στον συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά.

4. Η ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής πραγματοποιείται εντός καθορισμένων από τις διατάξεις προθεσμιών, πριν την αναχώρηση του μέσου μεταφοράς ή πριν την φόρτωση των εμπορευμάτων στο μέσο μεταφοράς που διέρχεται τα σύνορα.

5. Η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ τελωνείου και οικονομικού φορέα καταργεί την υποχρέωση της δια ζώσης επικοινωνίας μεταξύ συναλλασσόμενου και τελωνειακού υπαλλήλου.

Με την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών, το Υπουργείο Οικονομικών, διευκολύνει το εξαγωγικό εμπόριο, μειώνει τα περιθώρια απάτης και ενισχύει τις δυνατότητες προγραμματισμού και στόχευσης των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Από τις 2 Απριλίου 2012, ουσιαστικά οι εξαγωγές θα διενεργούνται χωρίς έγγραφα και ανθρώπινη μεσολάβηση.