Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του δήμου Μαλεβιζίου υπογράφτηκε σήμερα για την επίβλεψη της μελέτης «Πολεοδόμηση της περιοχής ΧΑΛΕΠΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Π.Ε 28».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης, παρουσία του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Νίκου Καλογερή συνυπέγραψαν την Προγραμματική Σύμβαση «Μελέτη Πολεοδομήσης της περιοχής “Χαλέπα Κεφαλογιάννη” (Π.Ε. 28) του Δήμου Μαλεβιζίου» που η υλοποίηση της συνίσταται στην επίβλεψη των μελετών και στις σχετικές διαδικασίες αποστολής για ανάρτηση και στην τήρηση των απαιτήσεων για έγκρισή τους.

Στο έργο περιλαμβάνονται επιμέρους μελέτες όπως περιγράφονται στον φάκελο του έργου και στην υπογραφείσα σύμβαση και συγκεκριμένα:

-Κτηματογραφική Αποτύπωση
-Πολεοδομική Μελέτη
-Γεωλογική Μελέτη
-Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

Η επίβλεψη και η εποπτεία θα γίνεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης ενώ την τεχνική υποστήριξη στο έργο της Περιφέρειας Κρήτης θα παρέχει ο Δήμος Μαλεβιζίου.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 386.287,46 ΕΥΡΩ (€) χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται σε αμοιβές μελετητών ανά κατηγορία μελέτης.

Το ποσό αυτό χρηματοδοτείται από τον Δήμο Mαλεβιζίου είτε από ιδίους πόρους είτε από δάνειο, με διατιθέμενη πίστωση για το 2012, 300.000 ευρώ.