Την απόσυρση της προσφοράς εξαγοράς του 50,36% της ΣΕΚΑΠ από την ινδική Bommidala Enterprises, ανακοίνωσε την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο η ATEbank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της, η ATEbank ανακοινώνει ότι με την από 13.3.2012 επιστολή της προς τον Σύμβουλο Πώλησης, η Bommidala Enteprprises Ltd, υποψήφιος επενδυτής για την αγορά του 50,36% των μετοχών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., γνωστοποίησε ότι αποσύρει την προσφορά της λόγω αδυναμίας λήψης απόφασης για πραγματοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά € 30 εκ. στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. που έλαβε χώρα στις 6.3.2012 και η οποία αποτελούσε ουσιώδη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η ως άνω Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε υποχρεωτικά εκ του νόμου με αίτημα του δεύτερου μεγαλύτερου μετόχου.»

Όπως είχε ανακοινώσει η τράπεζα στις 20 Φεβρουαρίου, το τίμημα για την πώληση του μεριδίου της στην καπνοβιομηχανία ήταν 25,4 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των όρων ολοκλήρωσης της συναλλαγής για την πώληση των μετοχών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., περιλαμβανόταν και η εφάπαξ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά από τον επενδυτή κατά το ποσό των 30 εκατ. ευρώ.