Η τράπεζα προσφοράς αλληλεγγύης είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου με σκοπό την ανάπτυξη ενός δικτύου υποστήριξης των κατοίκων που πλήττονται απ' την οικονομική κρίση και την ύφεση, προκειμένου να καλύψουν βασικές ανάγκες για την αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους.

Βασική προϋπόθεση, πέρα από την καταγραφή των αναγκών στην οποία ήδη έχει προχωρήσει η Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης, είναι ο συντονισμός και η καταγραφή της προσφοράς και η ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι προσφορές μπορεί να είναι τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ρουχισμός, φάρμακα, παροχή υπηρεσιών, διαμονή κλπ και θα διατεθούν σε οικογένειες που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη μετά από κοινωνική έρευνα που διεξάγουν οι κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου.

Την Τρίτη θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πρωτοβουλία και ο τρόπος υλοποίησής της στις 12 μμ στην αίθουσα Αν. Παπανδρέου στο Δημαρχείο Ηρακλείου.