Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, που θα γίνει την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα :

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα :

1) «ΑΙΟΛΙΚΟ - ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,55 ΜW ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ 2,6 ΜW ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ – ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ» της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.» στη θέση «Σταυρός», Δ. Κισσάμου Ν. Χανίων σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4612/19-1-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

2) «Επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας «CRETA DREAM ROYAL» δυναμικότητας από 130 κλινών σε 177 κλίνες και μετατροπή από 2* σε 4* στη θέση Ψαθί - Κάτω Σταλός Δ.Δ. Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων ιδιοκτησίας «CRETA DREAM Α.Ε.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4552/11/31-1-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

3) «Δρόμος Έλος - Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά» Νομού Χανίων σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1996003/09-02-2012 έγγραφο του Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

4) «Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Αποβλήτων – Αποβλήτων Λιπαντικών & Βρώσιμων Ελαίων», στο Παζινό Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων, από την Εταιρία “Mareprotect Crete Co – Διαχείριση Περιβάλλοντος” σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4740/14-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

5) Μονάδα Αφαλάτωσης στον Αλμυρό Δήμου Μαλεβυζίου, Νομού Ηρακλείου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3098/π.ε/08-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

6) «Κατασκευή Τεχνικού Όμβριων Υδάτων, στη θέση ‘Μπορδιάς’, του Γουβιανού Ποταμού, Δ.Κ. Γουβών», εντός οικισμού Κάτω Γουβών, Δήμου Χερσονήσου, Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4987π.ε./0902-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

7) «Ποιμνιοστάσιο δυναμικότητας 1000 αιγοπροβάτων στη θέση «Αργουλίδος» Δ.Δ. Καστελιανών Δήμου Αρκαλοχωρίου Π.Ε. Ηρακλείου», ιδιοκτησίας «Αγροκτήματα Μανουρά Α.Ε.» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3390/12-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

8) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση ‘Βορεινόσπηλιος’, Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. Ηρακλείου, φερόμενης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Μαλλιαράκη», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2730/08-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

9) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΜΕΜΕΤ ΑΛΩΝΙ» Δήμου Μαλεβυζίου, Π.Ε. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας ΠΑΛΑΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4943/24-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

10) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΠΕΡΙΔΙ ΜΕΤΟΧΙ» Δ. Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, φερόμενης ιδιοκτησίας Τυράκη Γεωργίου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3621/11/24-1-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

11) «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΔΙΛΑΚΚΟΣ» ή «ΑΓ.ΣΟΦΙΑ» Δ.Ε. Νεάπολης, Δήμου Aγ. Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 449/22-2-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

12) «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας «OSTRIA BEACE», δυναμικότητας 655 κλινών (356 υφιστάμενες +299 επέκταση) και αναβάθμιση κατηγορίας από 4**** σε 5 ***** στη θέση «Καθαράδες» Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου, ιδιοκτησίας «ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 530/24-2-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.